Op 25 mei 2018 treedt de nieuwe privacywet AVG
(de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming) in werking.
Wij willen u graag informeren over de veranderingen die de Europese privacywet met zich meebrengt. De wet is bedoeld om de privacy en persoonlijke gegevens van burgers beter te beschermen.

Indien u aan ons een opdracht geeft zullen wij Uw Naam en adres gegevens vragen met telefoonnummer en eventueel e-mail adres.
Hiermee geeft u automatisch toestemming dat wij deze gegevens verwerken in ons software administratieprogramma om uw opdracht correct uit te voeren en te voldoen aan
de wettelijke verplichtingen van de belastingdienst. Mocht u hiermee niet akkoord gaan dan kunt dit aan ons schriftelijk kenbaar maken.

Hoe wij verder omgaan met uw gegevens kunt u nalezen in onze privacyverklaring. Hierin kunt u terugvinden hoe wij uw gegevens verwerken.

U kunt de volgende link aanklikken om onze privacyverklaring te lezen c.q. downloaden.

privacyverklaringwebsite